Formulari de desistiment

Document d' informació al consumidor i usuari sobre el desistiment.

Dret de desistiment:

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Té vostè així mateix l’opció de complimentar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través de la nostra pàgina web https://barcelonaartoftravel.com. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció d’aquest desistiment. Per complir el termini de desistiment, n’ hi ha prou que la comunicació relativa a l’ exercici per la seva part d’ aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent. ATENCIÓ: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a la prestació de serveis, un cop el servei hagi estat completament executat. Si vostè ha demanat que la prestació de serveis doni començament durant el període de desistiment, ens abonarà un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en què ens hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l’ objecte total del contracte.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva part, li retornarem el pagament rebut, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Formulari de desistiment